Informatie

Betaalmethodes
Bij Ukkiedo kunt u veilig gebruik maken van iDeal. Daarnaast kunt u kiezen voor overboeken vooraf. Let op! Bij laatstgenoemde methode is de verwerkingstijd vaak langer. De producten worden pas verstuurd zodra de betaling op de bankrekening van Ukkiedo is bijgeschreven.


Levertijd
Bij de meeste artikelen staat de levertijd vermeld. Wanneer er geen levertijd bij het product vermeld staat doen wij onze uiterste best om de bestelde artikelen binnen 7 dagen, na ontvangst van de betaling, te verzenden.

Heb je het product op een bepaalde datum nodig? Stuur een mail naar ukkiedo@outlook.com of vul het in bij het opmerkingenveld tijdens het bestelproces, dan ga ik mijn best doen!

Verzending
Ukkiedo verstuurt haar bestellingen via DHL alleen binnen Nederland.
Wil je een pakket versturen naar het buitenland? Neem dan contact met mij op en vraag naar de mogelijkheden en kosten.
Wegens zoekraken van post, worden er geen bestellingen meer per brievenbuspost verzonden.


De verzendkosten voor een brievenbuspakje bedragen € 3,95
De verzendkosten voor een pakket bedragen € 5,75.
Bij bestellingen boven € 75,00 betaal je geen verzendkosten.
Het juiste bedrag aan verzendkosten verschijnt automatisch in het winkelwagentje.


Je kunt je bestelling ook afhalen in Odoorn. Je betaalt dan geen verzendkosten. Wanneer je voor de optie "ophalen" kiest, ontvang je bericht wanneer de bestelling voor je klaarligt. Je kunt dan een afspraak maken om de bestelling op te komen halen.

Algemene Voorwaarden van Ukkiedo, gevestigd te Odoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69810184.


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ukkiedo en op iedere tussen Ukkiedo en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ukkiedo. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ukkiedo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ukkiedo erkend.
1.4 Ukkiedo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 De door Ukkiedo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn een termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Ukkiedo worden teruggestort.

3. Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen van Ukkiedo zijn vrijblijvend en Ukkiedo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd, mits deze ongebruikt en/of ongedragen zijn.
Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Ukkiedo worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor de rekening van de consument.
Uitzondering op bovenstaande zijn de artikelen op maat die op bestelling worden gemaakt. Deze kunnen niet worden geretourneerd.
4.2 U bent bij aflevering verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan Ukkiedo onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Ukkiedo zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Ukkiedo zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Ukkiedo neemt in dit geval de retourkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u een artikel retour wilt sturen, volg dan de volgende stappen:
• Stuur een e-mail naar ukkiedo@outlook.com zodat wij weten dat u een artikel retour gaat sturen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten zoveel mogelijk terug in de originele verpakking of in een luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
• Voeg een kopie van de orderbon bij in de verpakking en vermeld daarop uw IBAN-nummer en de tenaamstelling.
• Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
4.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

5. Garantie
5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

6. Betalingen
6.1 Betalingen via overschrijving geschieden vooruit.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ukkiedo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Ukkiedo en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ukkiedo op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Ukkiedo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ukkiedo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite van Ukkiedo zijn eigendom van Ukkiedo. Afbeeldingen en ontwerpen van Ukkiedo mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Ukkiedo.

10. Overmacht
10.1 Ukkiedo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Ukkiedo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ukkiedo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.3 Indien Ukkiedo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ukkiedo (dan wel door u ingeschakelde derden), is Ukkiedo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ukkiedo.
11.2 De administratie van Ukkiedo geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ukkiedo strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ukkiedo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Ukkiedo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Ukkiedo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel